Geen informatie
Logo Stichting Persoonlijke FinanciŽn Header Stichting Persoonlijke FinanciŽn
   Voor de professionals in persoonlijke financiŽle planning! | | |    


Stichting Persoonlijke FinanciŽn

Bezoekadres:
De verwondering 2
3823 HC Amersfoort

Postadres:
Postbus 2698
3800 GE Amersfoort

T: 033 - 455 42 77
F: 033 - 258 14 67


De Cursus: “Het inkomen van de ondernemer in privé“


Buro Kees Horden B.V.

vervolg van homepage...

... Maar hoe definieer je ‘vaste en bestendige inkomsten’? En welke rol speelt de financiële positie van de onderneming hier bij? Wat als de onderneming zelf ook gefinancierd is met rentedragende schuld, of juist niet? Daarnaast mag rekening worden gehouden met inkomsten uit vrij beschikbaar vermogen. Wat als dit vermogen in een onderneming beschikbaar is?

U wilt graag de klant bedienen en tegelijkertijd risico's adequaat in kaart brengen en een mooi duurzaam rendement voor de bank garanderen. Maar bij het bepalen van het inkomen kunnen we helaas niet van eenvoudige regels uitgaan. Dit zou zowel tot een te lage als tot een te hoge inschatting van het inkomen en het risico kunnen leiden. Een ‘principle based’ benadering is geboden. Derhalve dient elke stap en afwijking weloverwogen te worden toegelicht. Gedegen kennis, praktische analyse en het toepassen van ‘gezond boeren verstand’ is daarbij onontbeerlijk.

Voor een ieder die het inkomen wil bepalen in het kader van de kredietvraag in privé is de cursus " de inkomensverklaring van de ondernemer t.b.v. de kredietaanvraag in privé' ontwikkeld. In deze cursus leert u het inkomen van de ondernemer te bepalen. Het centrale thema is de hamvraag:

“Welk bedrag kan de eigenaar duurzaam aan de onderneming onttrekken, zonder dat de continuïteit van de onderneming in gevaar komt?”
In de context van de natuurlijk persoon ondernemer en die van de DGA wordt op de volgende vragen antwoord gegeven:

1. Hoe kan het inkomen dat u bepaalt lager/ hoger zijn dan u verwacht?

2. Welke correcties zijn nodig om het inkomen te bepalen? Wat te doen met eenmalige resultaten. Wat te doen bij minder stabiele resultaten? Wat te doen met pensioenvoorzieningen en dotaties daar aan in de onderneming?

3. Op welke manier kun je rekening houden met de zakelijke financieringen? Hoe beoordeel je de continuïteit van de onderneming in relatie tot de inkomensverklaring? Sluit de onttrekking aan bij de ambities van de onderneming?

4. Hoe houd je rekening met het vermogen in de onderneming?

5. Hoe bepaal je het inkomen voor de DGA? De DGA met een holding en een werkmaatschappij? 2 DGA's; 2 holdings; 1 werkmaatschappij? Hoe om te gaan met minderheidsbelangen?

6. Waarom kun je niet gewoon het belastbaar inkomen uit de aangifte als inkomen nemen? Wat is de rol van fiscale faciliteiten zoals de FOR voor de IB ondernemer en fiscale constructies voor de DGA?

7. Aan welke eisen moet een adequate toelichting (explain) voldoen?

8. Tot slot enkele formele zaken zoals de richtlijnen die de NHG hanteert, de principiële uitgangspunten uit de gedragscode en de invulling hiervan door de bank.

In een cursus van een dag leert u op een verantwoorde manier en praktische manier het inkomen te bepalen en een passende toelichting te schrijven, die voldoet aan de eisen aan goed bankierschap.

Praktische informatie
De cursus wordt gegeven door twee docenten en is bestemd voor iedereen belast met het opstellen, beoordelen en controleren van inkomensverklaringen. Opteer voor de cursus op één van de volgende data in de Engelenburg in Brummen:

Wanneer?
7 mei of 13 juni 2012 van 9.30 tot 17.00.*

Cursusprijs
De cursusprijs beloopt € 750,- vrijgesteld van omzetbelasting all in.

Inschrijven
Middels het webformulier

Copyright © 2009, Stichting Persoonlijke FinanciŽn. Alle rechten voorbehouden. Powered By JSK Hosting Solutions