Geen informatie
Logo Stichting Persoonlijke FinanciŽn Header Stichting Persoonlijke FinanciŽn
   Voor de professionals in persoonlijke financiŽle planning! | | |    


Stichting Persoonlijke FinanciŽn

Bezoekadres:
De verwondering 2
3823 HC Amersfoort

Postadres:
Postbus 2698
3800 GE Amersfoort

T: 033 - 455 42 77
F: 033 - 258 14 67


Disclaimer

Aansprakelijkheid
Deze internetsite bevat gegevens die naar ons beste weten en overtuiging voldoen aan de regelgeving die in Nederland van kracht is. Stichting Persoonlijke FinanciŽn kan geen verzekering betreffende de rechtmatigheid of aanvaardbaarheid van deze internetsite en de gegevens in andere landen of rechtsgebieden geven. Stichting Persoonlijke FinanciŽn kan de voorwaarden te allen tijde intrekken of wijzigen. Hoewel er uiterste zorg besteed is aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze site kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die u hierop aantreft.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds.

Copyright
De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van deze site behoren toe aan Stichting Persoonlijke FinanciŽn of haar licentiegevers. Voor zover gebruikers informatie op de site achterlaten, dragen deze gebruikers alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan Stichting Persoonlijke FinanciŽn en vrijwaren Stichting Persoonlijke FinanciŽn derhalve van aanspraken van derden. Niets van deze site mag zonder schriftelijke toestemming van Stichting Persoonlijke FinanciŽn worden verveelvoudigd. Mocht Stichting Persoonlijke FinanciŽn op de hoogte worden gebracht van (vermeende) inbreukmakende materiaal of links op de site, dan heeft Stichting Persoonlijke FinanciŽn het recht, maar niet de plicht, deze inhoud of links onmiddellijk te verwijderen.

Privacy
Op verschillende plaatsen op de site heeft de bezoeker de mogelijkheid persoonlijke gegevens te verstrekken. Deze gegevens worden verwerkt in bestanden die eigendom zijn van Stichting Persoonlijke FinanciŽn, De verwondering 2 3800 GA te Amersfoort. Deze gegevens worden gebruikt ten behoeve van onze administratie en zullen nooit zonder toestemming van de bezoeker aan derden worden verstrekt.

Copyright © 2009, Stichting Persoonlijke FinanciŽn. Alle rechten voorbehouden. Powered By JSK Hosting Solutions